Kdo jsme

Česká společnost elektroniků, zapsaný spolek, sdružuje prostřednictvím svých pobočných spolků amatéry i profesionály, kteří mají zájem o odborné znalosti a dovednosti v následujících oblastech:

  • práce se zvukem a obrazem v oblasti audiovizuální tvorby, ozvučování, nahrávání a pořizování audiovizuálních záznamů
  • práce s výpočetní technikou a využívání hardwaru a softwaru
  • konstruktérské a vývojové činnosti v oblasti elektroniky