Členské schůze

Členská schůze České společnosti elektroniků (dále jen „ČS ČSE“) je nejvyšším orgánem spolku.

ČSE - struktura spolku
ČSE – struktura spolku

9. ČS ČSE se konala 23. března 2024 v Pelhřimově. Schůze se zúčastnilo 20 členů s odvozeným členstvím. Program jednání:

1. Zahájení, informace účastníkům o organizaci jednání.
2.
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.
3.
Zpráva Kontrolní komise ČSE o schopnosti 9. ČS ČSE usnášet se.
4.
Zpráva o činnosti ČSE v roce 2023.
5.
Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČSE.
6.
Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2023.
7.
Diskuse k předneseným zprávám.
8.
Změna členů spolku.
9.
Změna Stanov ČSE.
10.
Změna Interních předpisů ČSE.
11.
Rozpočet ČSE na rok 2024.
12.
Zpráva o činnosti Pobočných spolků ČSE.
13.
Usnesení z jednání 9. ČS ČSE.
14.
Ukončení jednání 9. ČS ČSE.

8. ČS ČSE se konala 25. března 2023 v Pelhřimově. Schůze se zúčastnilo 18 členů s odvozeným členstvím. Program jednání:

 1. Zahájení, informace účastníkům o organizaci jednání.
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.
 3. Zpráva Kontrolní komise ČSE o schopnosti 8. ČS ČSE usnášet se.
 4. Zpráva o činnosti ČSE v roce 2022.
 5. Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČSE.
 6. Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2022.
 7. Diskuse k předneseným zprávám.
 8. Změna členů spolku.
 9. Změna nemovitého majetku ČSE.
 10. Změna Interních předpisů ČSE.
 11. Rozpočet ČSE na rok 2023.
 12. Zpráva o činnosti Pobočných spolků ČSE.
 13. Usnesení z jednání 8. ČS ČSE.
 14. Ukončení jednání 8. ČS ČSE.

V termínu od 14. do 25. března 2022 se uskutečnilo jednání 7. Členské schůze ČSE formou dílčích členských schůzí a svá rozhodnutí přijala formou per rollam.

Projednané body dle programu jednání:

 1. Zpráva o činnosti ČSE v roce 2021
 2. Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČSE v roce 2021
 3. Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2021
 4. Změna funkčního období
 5. Změna členů spolku
 6. Rozpočet ČSE na rok 2022
 7. Zpráva o činnosti pobočných spolků ČSE
 8. Usnesení z jednání členské schůze

V termínu od 15. do 24. března 2021 se uskutečnilo jednání Členské schůze ČSE – 2021 formou dílčích členských schůzí Pobočných spolků ČSE a Členská schůze ČSE – 2021 přijímala svá rozhodnutí formou per rollam.

Projednané body dle programu jednání:

 1. Zpráva o činnosti ČSE v roce 2019
 2. Zpráva o činnosti ČSE v roce 2020
 3. Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČSE v roce 2019
 4. Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČSE v roce 2020
 5. Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2019
 6. Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2020
 7. Změna interních předpisů
 8. Změna funkcionářů ČSE
 9. Změna členů spolku
 10. Rozpočet ČSE na rok 2021
 11. Zpráva o činnosti pobočných spolků ČSE
 12. Usnesení k jednání Členské schůze ČSE

Dne 9. října 2020 se konala Mimořádná členská schůze ČSE. Hlavním bodem jednání byla změna Stanov. Nové znění stanov umožní konání Členské schůze ČSE i Výročních členských schůzí korespondenční formou.

V pořadí čtvrtá ČS ČSE se konala v sobotu 30. března 2019 v Pelhřimově. Schůze se zúčastnilo 20 členů s odvozeným členstvím a 8 členů se základním členstvím. Program jednání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 2. Zpráva KK ČSE o schopnosti členské schůze usnášet se
 3. Zpráva o činnosti ČSE v roce 2018
 4. Zpráva o činnosti KK ČSE
 5. Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2018
 6. Rozpočet ČSE na rok 2019
 7. Vznik a zánik členství ve spolku
 8. Zprávy o činnosti pobočných spolků
 9. Usnesení z jednání 4. Členské schůze ČSE
 10. Ukončení jednání 4. Členské schůze ČSE

Třetí ČS ČSE se konala 24. března 2018 v Pelhřimově. Schůze se zúčastnilo 21 členů s odvozeným členstvím a 9 členů se základním členstvím. Program jednání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 2. Zpráva Kontrolní komise ČSE o schopnosti členské schůze usnášet se
 3. Zpráva o činnosti ČSE v roce 2017
 4. Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2017
 5. Zpráva Kontrolní komise ČSE
 6. Rozpočet ČSE na rok 2018
 7. Vznik a zánik členství ve spolku
 8. Změny v registraci Pobočných spolků ČSE
 9. Volba funkcionářů hlavního spolku
 10. Výroční zprávy o činnosti Pobočných spolků ČSE
 11. Usnesení z jednání 3. členské schůze ČSE
 12. Ukončení jednání 3. členské schůze ČSE

Druhá ČS ČSE se konala 25. března 2017 v Pelhřimově. Schůze se zúčastnilo 19 členů s odvozeným členstvím a 11 členů se základním členstvím. Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Zpráva Kontrolní komise ČSE o schopnosti členské schůze usnášet se
 3. Zpráva o činnosti ČSE v roce 2016
 4. Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2016
 5. Zpráva Kontrolní komise ČSE
 6. Nakládání s nemovitým majetkem ČSE
 7. Rozpočet ČSE na rok 2017
 8. Zrušení Pobočných spolků ČSE
 9. Vznik a zánik členství ve spolku
 10. Změny ve Stanovách ČSE – 2015
 11. Změny ve spolkovém rejstříku ČSE
 12. Výroční zprávy o činnosti Pobočných spolků ČSE
 13. Usnesení z jednání členské schůze ČSE
 14. Ukončení jednání členské schůze ČSE

První ČS ČSE se konala dne 19. března 2016 v Pelhřimově. Pozvánka na jednání byla rozeslána dne 17. 2. 2016 kamennou poštou všem 122 členům spolku. Schůze se zúčastnilo 15 členů s odvozeným členstvím, 7 členů se základním členstvím a jeden host. ČS ČSE projednala tyto dokumenty:

 1. Zahájení jednání
 2. Zprávu Kontrolní komise ČSE o schopnosti ČS ČSE usnášet se
 3. Jednací řád ČS ČSE
 4. Zpráva o činnosti ČSE v roce 2015
 5. Zprávu Kontrolní komise ČSE – Audit hospodaření ČSDE v roce 2015
 6. Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2015
 7. Rozpočet ČSE na rok 2016
 8. Návrh na zrušení Pobočných spolků ČSE
 9. Návrh na zánik členství ve spolku
 10. Volba členů Předsednictva ČSE
 11. Stanovení výše členského příspěvku na rok 2017
 12. Stanovení termínu příští členské schůze – 25. 3. 2017
 13. Usnesení z jednání ČS ČSE
 14. Ukončení jednání ČS ČSE

Třetí ČS ČSE se konala 24. března 2018 v Pelhřimově. Schůze se zúčastnilo 21 členů s odvozeným členstvím a 9 členů se základním členstvím. Program jednání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 2. Zpráva Kontrolní komise ČSE o schopnosti členské schůze usnášet se
 3. Zpráva o činnosti ČSE v roce 2017
 4. Zpráva o hospodaření ČSE v roce 2017
 5. Zpráva Kontrolní komise ČSE
 6. Rozpočet ČSE na rok 2018
 7. Vznik a zánik členství ve spolku
 8. Změny v registraci Pobočných spolků ČSE
 9. Volba funkcionářů hlavního spolku
 10. Výroční zprávy o činnosti Pobočných spolků ČSE
 11. Usnesení z jednání 3. členské schůze ČSE
 12. Ukončení jednání 3. členské schůze ČSE

Česká společnost, občanské sdružení

V letech 1998 až 2015 fungovala Česká společnost elektroniků jako občanské sdružení. Nejvyšším orgánem bylo Valné shromáždění, které se scházelo každé čtyři roky a volilo funkcionáře občanského sdružení. Vedle toho se jednou ročně scházela Rada předsedů, zástupců organizačních článků občanského sdružení.

Valná shromáždění

Název jednání Datum Místo Počet účast.
1. Valné shromáždění ČSE 02.-03.10.1999 Liberec 63
2. Valné shromáždění ČSE 25.10.2003 Plzeň 35
3. Valné shromáždění ČSE 02.06.2007 Pelhřimov 19
4. Valné shromáždění ČSE 21.05.2011 Pelhřimov 21
5. Valné shromáždění ČSE 16.05.2015 Pelhřimov 23

Rada předsedů

Název jednání Datum Místo Počet účast.
1. Rada předsedů OČ ČSE 13.-14.03.1998 Pelhřimov 26
2. Rada předsedů OČ ČSE 05.-06.03.1999 Pelhřimov 36
3. Rada předsedů OČ ČSE 10.-11.03.2000 Pelhřimov 28
4. Rada předsedů OČ ČSE 15.-16.12.2000 Pelhřimov 40
5. Rada předsedů OČ ČSE 23.-24.02.2001 Plzeň 23
6. Rada předsedů OČ ČSE 22.-23.03.2002 Štětí 27
7. Rada předsedů OČ ČSE 12.10.2002 Pelhřimov 22
8. Rada předsedů OČ ČSE 21.-22.02.2003 Pelhřimov 24
9. Rada předsedů OČ ČSE 26.-27.03.2004 Pelhřimov 24
10. Rada předsedů OČ ČSE 18.-19.03.2005 Pelhřimov 23
11. Rada předsedů OČ ČSE 31.03.-01.04.2006 Pelhřimov 21
12. Rada předsedů OČ ČSE 01.06.2007 Pelhřimov 17
13. Rada předsedů OČ ČSE 04.-05.04.2008 Pelhřimov 17
14. Rada předsedů OČ ČSE 21.03.2009 Pelhřimov 15
15. Rada předsedů OČ ČSE 27.03.2010 Pelhřimov 17
16. Rada předsedů OČ ČSE 19.03.2011 Pelhřimov 16
17. Rada předsedů OČ ČSE 17.03.2012 Pelhřimov 13
18. Rada předsedů OČ ČSE 30.03.2013 Pelhřimov 13
19. Rada předsedů OČ ČSE 21.04.2013 Pelhřimov 9
20. Rada předsedů PS ČSE 29.03.2014 Pelhřimov 13
21. Rada předsedů PS ČSE 25.10.2014 Pelhřimov 12
22. Rada předsedů PS ČSE 14.03.2015 Pelhřimov 8