Předsednictvo

Předsednictvo České společnosti elektroniků (dále jen „ P ČSE“) je pětičlenné. Tvoří jej předseda ČSE, místopředseda ČSE a tří členové, které volí členská schůze. Současné P ČSE pracuje v tomto složení:

 • Mgr. Petr Plachý, předseda ČSE
 • František Pavlát, místopředseda
 • Zdeněk Fořt, člen předsednictva
 • Ing. Pavel Fousek, člen předsednictva
 • Kamil Steinbach, člen předsednictva

Z každého jednání je pořizován zápis, který je bezprostředně rozesílán do datových schránek jednotlivých Pobočných spolků ČSE (dále jen „PS ČSE“).

Jednání P ČSE číslo 32/2024 se konalo dne 17. února 2024 v Pelhřimově a projednávalo tyto materiály:

 1. Zahájení jednání.
 2. Kontrola plnění úkolů z předcházejících jednání P ČSE.
 3. Výroční členské schůze Pobočných spolků ČSE, leden 2024.
 4. Organizační zajištění jednání 9. ČS ČSE.
 5. Návrh rozpočtu ČSE na rok 2024.
 6. Návrh změny Stanov ČSE a Interních předpisů ČSE.
 7. Vzdělávací akce ČSE v roce 2024.
 8. Různé.

Jednání P ČSE číslo 31/2023 se konalo dne 14. října 2023 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Zahájení jednání.
 2. Kontrola plnění úkolů z předcházejících jednání P ČSE.
 3. Výměna oken v budově ČSE Praha, Veleslavín.
 4. Příprava zateplení budovy ČSE Praha, Veleslavín.
 5. Provoz ubytovny ČSE Děčín, Hudečkova.
 6. Zajištění vzdělávacích akcí ČSE.
 7. Různé.

Jednání P ČSE číslo 30/2023 se konalo dne 13. května 2023 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Zahájení jednání.
 2. Kontrola plnění úkolů z předcházejících jednání P ČSE.
 3. Výstupy z jednání 8. Členské schůze ČSE.
 4. Dodatek smlouvy na pronájem budovy ČSE v Praze 6, Veleslavínská 419/42.
 5. Hodnocení činnosti PS ČSE.
 6. Příprava vzdělávacích akcí ČSE.
 7. Různé.

Jednání P ČSE číslo 29/2023 se konalo dne 18. února 2023 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Zahájení jednání.
 2. Kontrola plnění úkolů z předcházejících jednání P ČSE.
 3. Plán práce Předsednictva ČSE na rok 2023.
 4. Plán práce Kontrolní komise ČSE na rok 2023.
 5. Prodej budovy ČSE v Děčíně.
 6. Příprava 8. Členské schůze ČSE.
 7. Různé.

Jednání P ČSE číslo 28/2022 se konalo dne 26. listopadu 2022 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Zahájení jednání.
 2. Kontrola plnění úkolů z předcházejících jednání P ČSE.
 3. Opravy budovy ČSE v Praze.
 4. Prodej budovy ČSE v Děčíně.
 5. Vzdělávací akce LATEX, IoT a Seminář Dobruška.
 6. Různé

Jednání P ČSE číslo 27/2022 se konalo dne 10. září 2022 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Provoz budovy ČSE v Děčíně
 2. Provoz budovy ČSE v Praze
 3. Prodej budovy ČSE v Děčíně
 4. Různé

Jednání P ČSE číslo 26/2022 se konalo dne 21. května 2022 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Výstupy z jednání Členské schůze ČSE
 2. Plnění rozpočtu na rok 2022
 3. Výstupy z DSYS ČSE
 4. Různé

Jednání P ČSE číslo 25/2022 se konalo dne 12. února 2022 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Členská schůze ČSE
 2. Návrh rozpočtu ČSE na rok 2022
 3. Různé

Jednání P ČSE číslo 24/2021 se konalo dne 27. listopadu 2021 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Stav budovy ČSE v Děčíně
 2. Stav budovy ČSE v Praze
 3. Plnění rozpočtu ČSE v roce 2021
 4. Různé

Jednání P ČSE číslo 23/2021 se konalo dne 4. září 2021 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Hodnocení činnosti PS ČSE
 2. Opravy budovy ČSE v Děčíně
 3. Opravy budovy ČSE v Praze
 4. Plán práce Předsednictva ČSE na rok 2022
 5. Informace o jednání KK ČSE
 6. Různé

Jednání P ČSE číslo 22/2021 se konalo dne 26. června 2021 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Hodnocení průběhu Výročních členských schůzí a Dílčích členských schůzí PS ČSE
 2. Stav budovy ČSE v Děčíně
 3. Stav budovy ČSE v Praze
 4. Různé

Jednání P ČSE číslo 21/2021 se uskutečnilo korespondenční formou v termínu od 26. – 30. dubna 2021 a projednalo tyto materiály:

 1. Usnesení Členské schůze ČSE
 2. Dodávka energií a služeb spojených s pronájmem v budově ČSE v Děčíně
 3. Správa budovy ČSE v Děčíně
 4. Správa budovy ČSE v Praze
 5. Různé

Jednání P ČSE číslo 20/2021 se uskutečnilo korespondenční formou v termínu od 1. – 5. února 2021 a projednalo tyto materiály:

 1. Členské průkazy ČSE na rok 2021
 2. Průběh výročních členských schůzi PS ČSE
 3. Příprava jednání Členské schůze ČSE
 4. Různé

Jednání P ČSE číslo 19/2020 se uskutečnilo korespondenční formou v termínu od 7. – 11. prosince 2020 a projednalo tyto materiály:

 1. Závěry jednání mimořádné členské schůze
 2. Členské průkazy ČSE na rok 2021
 3. Příprava výročních členských schůzí PS ČSE
 4. Příprava jednání 5. členské schůze ČSE
 5. Různé

Jednání P ČSE číslo 18/2020 se konalo dne 5. září 2020 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Výměna plynových kotlů na nemovitosti ČSE v Děčíně
 2. Návrh změny interních předpisů 04/2016 a 05/2016
 3. Změna funkcionářů PS ČSE
 4. Mimořádná členská schůze
 5. Uživatelská příručka systému DSYS
 6. Různé

Jednání P ČSE číslo 17/2020 se konalo dne 5. září 2020 v Pelhřimově a a prezenčně znovu projednalo tyto materiály:

 1. Změna rozpočtu ČSE
 2. Dotace na činnost PS ČSE
 3. Opravy nemovitostí ČSE v roce 2020
 4. Různé

Jednání P ČSE číslo 16/2020 probíhalo korespondenční formou v termínu od 1. – 30. 5. 2020 a projednalo tyto materiály:

 1. Změna rozpočtu ČSE
 2. Dotace na činnost PS ČSE
 3. Opravy nemovitostí ČSE v roce 2020
 4. Různé

Jednání P ČSE číslo 15/2020 se konalo dne 22. 2. 2020 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE
 2. Příprava jednání 5. členské schůze ČSE
 3. Informace o jednání KK ČSE
 4. Výroční členské schůze PS ČSE
 5. Různé

Jednání P ČSE číslo 14/2019 se konalo dne 19. 10. 2019 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE
 2. Výběrové řízení na pronájem budovy ČSE v Praze
 3. Plán práce Kontrolní komise ČSE na rok 2020
 4. Plán práce Předsednictva ČSE na rok 2020
 5. Různé

Jednání P ČSE číslo 13/2019 se konalo dne 5. 10. 2019 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE
 2. Změna jednacího řádu P ČSE
 3. Změna rozpočtu ČSE na rok 2019
 4. Kontrola čerpání dotací
 5. Provoz budovy v Děčíně
 6. Provoz budovy v Praze
 7. Výběrové řízení na pronájem budovy ČSE v Praze
 8. Různé

Jednání P ČSE číslo 12/2019 se konalo dne 25. 5. 2019 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE
 2. Plnění usnesení 4. Členské schůze ČSE
 3. ISYS – změna struktury
 4. DSYS ČSE výstupy z kontrol čerpání dotací na činnost PS ČSE
 5. Rozdělení jřádné dotace ČSE – 2019
 6. Výběrové řízení na pronájem budovy ČSE Praha Veleslavín
 7. Různé

Jednání P ČSE číslo 11/2019 se konalo dne 16. 2. 2019 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE
 2. Informace o jednání KK ČSE
 3. Vyhodnocení průběhu Výročních členských schůzí PS ČSE
 4. DSYS ČSE – výstupy ze systému
 5. Interní předpis ČSE číslo 07/2019
 6. Návrh rozpočtu ČSE na rok 2019
 7. Příprava 4. Členské schůze ČSE
 8. Různé

Jednání P ČSE číslo 10/2018 se konalo dne 20. 10. 2018 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE
 2. GDPR – aktualizace databáze členů
 3. DSYS
 4. Děčín – správa budovy
 5. Praha – správa budovy
 6. Příprava výročních členských schůzí
 7. Různé

Jednání P ČSE číslo 09/2018 se konalo dne 9. 6. 2018 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE
 2. Změna přístupu k ISYS
 3. Realizace GDPR
 4. Dotace na činnost
 5. Kontrola čerpání dotací
 6. Realizace usnesení 3. ČS
 7. Různé

Jednání P ČSE číslo 08/2018 se konalo dne 24. 2. 2018 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE číslo 93 – 116/2017
 2. Realizace GDPR v ČSE
 3. Informace z jednání Kontrolní komise
 4. Změna výše registračních poplatků
 5. Vyhodnocení průběhu jednání Výročních členských schůzí PS ČSE
 6. Vyhodnocení Výročních zpráv o činnosti PS ČSE
 7. Různé

Jednání P ČSE číslo 07/2017 se konalo dne 14. 10. 2017 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE číslo 72 – 92/2017
 2. Informační systém ČSE
 3. Plán práce kontrolní komise
 4. Plán práce předsednictva
 5. Vyhodnocení kvality zápisu z jednání PS ČSE
 6. Vyhodnocení kvality Výročních zpráv o činnosti PS ČSE
 7. Plnění usnesení 2. Členské schůze
 8. Různé

Jednání P ČSE číslo 06/2017 se konalo dne 20. 5. 2017 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE číslo 62 – 70/2017
 2. Rozdělení dotace na činnost PS ČSE
 3. Informační systém
 4. Různé

Jednání P ČSE číslo 05/2017 se konalo dne 25. 2. 2017 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Organizační zajištění jednání 2. Členské schůze ČSE
 2. Jednací řád Kontrolní komise ČSE
 3. Dodatek Interního předpisu ČSE číslo 06/2016
 4. Kritéria pro rozdělení dotací na činnost PS ČSE v roce 2017
 5. Smlouva o právním zastoupení ČSE
 6. Různé

Jednání P ČSE číslo 04/2016 se konalo dne 22. 10. 2016 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE číslo 29 – 33/2016
 2. Jednání se zástupci Slunečnice Děčín
 3. Různé

Jednání P ČSE číslo 03/2016 se konalo dne 17. 9. 2016 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE číslo 9 – 28/2016
 2. Plán práce Kontrolní komise ČSE
 3. Plán dalšího nakládání s nemovitým majetkem ČSE
 4. Organizace členských schůzí PS ČSE v listopadu 2016
 5. Různé

Jednání P ČSE číslo 02/2016 se konalo dne 18. 6. 2016 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Informace členům P ČSE číslo 1 – 8/2016
 2. Interní předpis ČSE číslo 04/2016 – Rozsah práv a povinností PS ČSE
 3. Interní předpis ČSE číslo 05/2016 – Organizační struktura PS ČSE
 4. Interní předpis ČSE číslo 06/2016 – Hospodaření s majetkem ČSE
 5. Plnění usnesení číslo 8. Členské schůze ČSE
 6. Žádosti o finanční dotaci na činnost PS ČSE
 7. Různé

Jednání P ČSE číslo 01/2016 se konalo dne 9. 4. 2016 v Pelhřimově a projednalo tyto materiály:

 1. Jednací řád P ČSE
 2. Interní předpis ČSE číslo 01/2016 – Přijímání nových členů do ČSE
 3. Interní předpis ČSE číslo 02/2016 – Odměny za výkon funkcí v ČSE
 4. Interní předpis ČSE číslo 03/2016 – Úhrada cestovného na akcích ČSE
 5. Plnění rozpočtu ČSE na rok 2016 – Podmínky pro přidělení dotace na činnost PS ČSE
 6. Různé