Kontrolní komise

Kontrolní komise České společnosti elektroniků (dále jen „KK ČSE“) je pětičlená. Tvoří jí předseda KK ČSE a čtyři členové, které volí členská schůze. Současná KK ČSE pracuje v tomto složení:

 • Pavel Červený, předseda KK ČSE
 • Jaroslav Kubíček, místopředseda KK ČSE
 • Ing. Jiří Víšek, člen KK ČSE
 • Stanislav Soukup, člen KK ČSE
 • Miroslav Vaňáček, člen KK ČSE

Veškerá činnost Kontrolní komise ČSE se řídí Jednacím řádem, který stanovuje působnost Kontrolní komise, práva a povinnosti jejích členů, průběh jednání i finanční zajištění činnosti Kontrolní komise.

Dokument ke stažení: Jednací řád Kontrolní komise ČSE (2017)

Jednání kontrolní komise

Jednání KK dne 8. 2. 2020 v Pelhřimově

Předseda kontrolní komise: Pavel Červený

Program jednání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola rozeslání a úhrady členských příspěvků ČSE na rok 2020
 3. Zpráva o auditu účetnictví ČSE za rok 2019
 4. Kontrola čerpání dotací a evidence majetku ČSE v systému DSYS ČSE
 5. Příprava jednání 5. Členské schůze ČSE
 6. Různé

Jednání KK dne 14. 9. 2019 v Pelhřimově

Předseda kontrolní komise: Pavel Červený

Program jednání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Změna jednacího řádu KK ČSE
 3. Zpráva o kontrole čerpání dotací ČSE v HK Klatovy
 4. Zpráva o kontrole čerpání dotací ČSE v HK Pelhřimov
 5. Zpráva o kontrole čerpání dotací ČSE v HK Štětí
 6. Zpráva o kontrole čerpání dotací ČSE v KE Dobruška
 7. Zpráva o kontrole vlastního majetku HK Plzeň
 8. Plán práce KK ČSE na rok 2020
 9. Různé

Jednání KK dne 2. 2. 2019 v Pelhřimově

Předseda kontrolní komise: Pavel Červený

Program jednání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola rozeslání a úhrady členských příspěvků na rok 2019
 3. Zpráva o auditu účetnictví ČSE za rok 2018
 4. ISYS ČSE
 5. DSYS ČSE
 6. Příprava jednání 4. Členské schůze ČSE
 7. Různé

Jednání KK dne 17. 2. 2018 v Pelhřimově

Předseda kontrolní komise: Pavel Červený

Program jednání:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího jednání KK ČSE
 3. Zpráva o kontrole rozeslání členských průkazů na rok 2018
 4. Zpráva o kontrole úhrady členských příspěvků na rok 2018 v řádném termínu
 5. Zpráva o kontrole úhrady členských příspěvků na rok 2018 v prodlouženém termínu
 6. Zpráva o auditu účetnictví ČSE za rok 2017
 7. Příprava jednání 3. Členské schůze ČSE
 8. Plán práce KK ČSE na rok 2018
 9. Různé

Jednání KK dne 11. 2. 2017 v Pelhřimově.

Předseda kontrolní komise: František Pavlát

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Jednací řád Kontrolní komise ČSE
 3. Zpráva o kontrole rozeslání členských průkazů na rok 2017
 4. Zpráva o kontrole úhrady členských příspěvků na rok 2017
 5. Zpráva o auditu účetnictví ČSE za rok 2016
 6. Zpráva o šetření stížnosti pana Jindřicha Louba
 7. Vyřazení zapůjčeného majetku ČSE
 8. Příprava 2. Členské schůze ČSE
 9. Různé

Jednání KK

Jednání KK dne 10. 10. 2015 v Pelhřimově

Předseda kontrolní komise: František Pavlát

Program jednání:

 1. Projednání a schválení plánu práce KK ČSE
 2. Informace o plnění Usnesení Valného shromáždění ČSE – 2015
 3. Příprava členské schůze ČSE
 4. Změna webových stránek ČSE
 5. Informace o plnění rozpočtu ČSE na rok 2015
 6. Různé

Jednání Kontrolní komise ČSE 01/10/2015